Лаборатория

Частна многопрофилна лаборатория за импланти - Фуля

Фиксирани протези

CO-CR DENTAL CASTING CERAMIC CROWN BRIDGE
CO-CR DENTAL CASTING ABOVE IMPLANT CERAMIC CROWN BRIDGE
LASER SINGTERING CERAMIC CROWN BRIDGE
CO-CR CAD-CAM CERAMIC CROWN BRIDGE
CO-CR CAD-CAM ABOVE IMPLANT CERAMIC(SOFT METAL) CROWN BRIDGE
TITANIUM CAD-CAM COMPOSITE CROWN BRIDGE
TITANIUM CAD-CAM ABOVE IMPLANT CROWN BRIDGE
ZIREONIA CAD-CAM CERAMIC CROWN BRIDGE
ZIREONIA CAD-CAM ABOVE IMPLANT CERAMIC CROWN BRIDGE
INLAY-ONLAY GLASS CERAMIC
LAMINATE JAKET

vitrin
vitrin
vitrin
vitrin
vitrin
vitrin
vitrin
vitrin
vitrin
vitrin
vitrin
vitrin
vitrin

Подвижни протези

Акрилни частични протези

Частична протеза скелетна

Избелваща шина
Временната корона
TITANIUMCOSTUMEABUTMENT
MRT ANKER
VERTICAL SLIDE

FEEDING (SOLID)
FEEDING (SOFT
)